مشاهده لیست کامپیوترهای متصل به شبکه به تفکیک دامنه

زبان برنامه نویسی: #C

کد خرید سورس برنامه: 1358

قیمت سورس برنامه: 1000 تومان

 

 

دانلود فایل اجرایی رایگان است

نحوه خرید سورس برنامه

روش اول واریز به حساب: شماره حساب ملی سیبا 0310332130007 به نام سید مجتبی آذرانی

روش دوم انتقال کارت به کارت: شماره کارت 6037991169102500 به نام سید مجتبی آذرانی

نحوه دریافت سورس برنامه

پس از واریز قیمت تعیین شده (1- کد خرید سورس برنامه 2- شماره حساب یا شماره کارت 3- ایمیل 4- مشخصات شخصی شامل نام و نام خانوادگی خود را به شماره 09118314029 آذارنی) پیامک کنید تا حداکثر ظرف 24 آینده برنامه مورد نظر برای شما ایمیل شود

/ 0 نظر / 14 بازدید